pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea.
Home
 

misune

  Misiunea EDU Invest este aceea de a contribui la integrarea in societate a indivizilor care sunt intr-o situatie de exludere sociala pornind in principal de la lipsa de educatie si formare profesionala.

  Valorile pe care ne bazam sunt initiativa, curaj, egalitate, responsabilitate.

mision (1)

  Statutul Asociatiei EDU Invest arata care este scopul pentru care s-a infiintat aceasta

    Asociatie astfel:

  Asociaţia este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, constituită cu scopul de a susţine educaţia permanentă, de a contribui la formarea indentitatii sociale şi culturale a individului şi a societăţii prin orice forme legale.

  În realizarea scopului propus, Asociaţia urmăreşte următoarele obiective:

1. Educaţia continuă a tinerilor şi adulţilor;

2. Integrarea în societate a persoanelor cu nevoi speciale în plan social şi educaţional;

3. Formarea personalităţii individului în vederea utilizării eficiente a abilitaţilor de

relaţionare în societate şi/sau de sensibilizare şi acceptare a diferitelor categorii

sociale;

4. Coeziunea socială a indivizilor prin educaţie, indiferent de vârstă, sex sau religie;

5. Prevenirea şi combaterea violenţei domestice ori a violenţei în general şi de orice

natură;

6. Formarea aptitudinilor de bază în vederea facilitării integrării pe piaţa muncii a

diferitelor categorii de persoane.

7. Creşterea gradului de acces la cultură a persoanelor cu nevoi speciale în plan social şi

educaţional.

  Pentru îndeplinirea scopului său, Asociaţia va îndeplini în special următoarele activităţi principale:

1. Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, workshopuri, dezbateri

publice, precum și organizarea de tabere, şcoli de vară şi alte activităţi educaţionale;

2. Organizare de activităţi cu scop educativ şi/sau cultural;

3. Realizarea și editarea de cărți, publicații, pliante, afișe, broșuri, programe

informatice și alte materiale informative;

4. Proiecte de promovare a tinerilor români în ţară şi peste hotare;

5. Acordarea de consultanță și consiliere persoanelor interesate, în domeniile

respectării drepturilor omului, dezvoltării conștiinței civice precum și în alte

domenii de interes general ce privesc viața publică;

6. Acordarea de consultantă şi consiliere, precum şi de asistentă juridică membrilor

Asociaţiei, atâta timp cât este în conformitate cu scopul Asociaţiei;

7. Dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice din

țară și străinătate;

8. Activităţi de sponsorizare;

9. Alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului asociației.

  Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor propuse Asociaţia va iniţia şi dezvolta relaţii de cooperare cu alte organizaţii cu scopuri similare sau cu autorităţi publice din România sau din străinătate.


Top
Website Security Test