pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea.
Home
 

Doneaza bani

    Dacă nu ai timp să te implici fizic în activitățiile EDU Invest ori poate consideri că poți face un bine mai mare donand bani, implică-te!

banii sau timpul

   Iată și câteva motive pentru care să donezi bani:

1. Ȋn primul rând persoanele fizice sau juridice române beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizărilor, potrivit Legii 571/2003

 ART 31 alin (4) Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea şi legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt în limita a 3 (la mie) din cifra de afaceri;
b) nu depăşesc mai mult de 20%, din impozitul pe profit datorat.

ART. 49 alin (5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
a) cheltuielile de sponsorizare şi mecenat efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. (6);

art. 84 alin (2) din Legea 571 din 2003 privind Codul Fiscal :

(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise, câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

  •  pentru cei care au realizat in 2016 venituri din salarii  formularul ANAF nr. 230  formular 230 CU DATELE EDU INVEST (acest formular trebuie downloadat si deschis cu Adobe Acrobat Reader)

  • daca ati obtinut in anul 2016 (si) venituri din alte surse in afara salariului (ex. drepturi de autor,P.F.A., avocati, notari, medici, inchirieri etc. ) formularul ANAF nr. 200 formular 200 CU DATELE EDU INVEST (acest formular trebuie downloadat si deschis cu Adobe Acrobat Reader)

Organul fiscal nu va poate obliga sa va calculati singur suma datorata conform Legii 51/2003 ar. 83 aceasta obligatie fiind in sarcina sa:

    (3) Organul fiscal competent are obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe:

    a) venitul net anual impozabil;

    b) câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise;

    c) câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen.

Formularul se depune in forma scrisa la ANAF sau se trimite prin scrisoare recomandata.

Legea Sponsorizarii nr. 32 din 1994

ART. 4 (1) Poate fi beneficiar al sponsorizării:
a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau urmează să desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice;

2. Donând bani vei putea ajuta acele cazuri și probleme sociale care te preocupă;

3. Donând iți vei întării credința, credința în tine și în cei din jurul tău;

4. Vei fi parte dintr-un grup, vei simți că ceilalți au nevoie de tine și pentru mulți vei deveni o rază de speranță. Donând bani ajuți grupurile sociale defavorizate, oferindu-le o sansa la o educatie corecta.

5. Vei deveni un exemplu bun de urmat pentru ceilalți, știind că faci un bine comunității în care trăiești oameni din jurul tău te vor stima cu atât mai mult. Vei crește în ochii familiei tale, copiilor tăi, prietenilor, iar partenerii tăi de afaceri te vor respecta mai mult.

donate-617x416

    EDU Invest este o Asociație non-guvernamentală, non-profit, constituită potrivit dispozițiilor legale în vigoare și atestată legal.

    Pentru a face donații cu bani trimite-ne un email aici.alex@eduinvest.ro .

    Pe siteul EDUINVEST.RO veti regasi sumele donate, destinatia donatiei, numele dvs (in masura in care va doriti), precum si modalitatile de folosire a acestor sume.


Top
Website Security Test